Nu har vi ett samarbete med Take Note som kan hjälpa er som företagare med minskad korttidsfrånvaro

Ert företag får hjälp via ett verktyg som direkt kan påverka sjukfrånvaron positivt och fungerar som en kartläggning av hur frånvaron egentligen ser ut. En kartläggning som kan utgöra grunden för såväl ett systematiskt arbetsmiljöarbete som att proaktivt arbeta för en hög frisknärvaro. Tjänsten tar emot sjukanmälan och ni får snabbt en översikt över sjukfrånvaron och även kostnader i samband med detta. Våra rutinerade sjuksköterskor kontaktar den anställde per telefon och ger sjukvårdsrådgivning, samt kan snabbt identifiera om rehabiliterande insatser behövs i ett tidigt skede.

Frisknärvaro gör skillnad!

LÄS MER OM TAKE NOTE
SJUKANMÄLAN FÖR ANSTÄLLD