• HAR DU FRÅGOR? MAILA OSS 

 • ELLER RING 0152-181 80

 • HAR DU FRÅGOR? MAILA OSS 

 • ELLER RING 0152–181 80

Företagshälsovård

Företagshälsovärd2022-02-19T13:11:57+00:00

Arbetsmiljö och rehabilitering

Ett samarbete med oss hjälper er att minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och lönsamheten. Milkrun Care har kunskap och kompetens inom arbetsmiljö och rehabilitering. Vi kan som en oberoende expertresurs hjälpa er att se sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Företagshälsovård handlar om att förebygga ohälsa samt att upptäcka arbetsmiljörisker.
Hos oss träffar du företagsläkare, företagssköterska, ergonom, psykoterapeut, rehabkoordinator, arbetsmiljöingenjör, och ledarskapskonsult. Ni får ett personligt omhändertagande och hjälp med snabba insatser! Du kan komma till oss på vår mottagning i Strängnäs eller så kommer vi till er ute på företaget.

Vi har inga grundkostnader för att ha ett avtal med oss. Det betyder att ni endast betalar för de tjänster ni använder er av.

Milkrun Care AB är anordnare av företagshälsovård via försäkringskassan. Detta innebär att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd i rehabprocessen. Vi är även utbildningsanordnare via AFA. Det innebär att om ert företag har kollektivavtal kan ni söka stöd för arbetsmiljöutbildning.

Är du anställd och ska göra en hälsokontroll?

FYLL I DIN HÄLSODEKLARATION
KONTAKTA OSS

Hälsofrämjande

Vi ger stöd och råd för en hälsofrämjande arbetsplats, för att hålla era medarbetare friska.

Förebyggande

Vi ger råd och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bidrar också med expertkunskap i arbetsmiljöfrågor.

Rehabiliterande

Vi medverkar övergripande i rehab- och sjukskrivningsfrågor för att hjälpa den anställde så tidigt som möjligt att återgå i arbetet.

Våra tjänster

 • Medicinska kontroller (lagstadgade)

 • Läkar- och företagssköterskebesök

 • Arbetsförmågebedöming

 • Hälsokontroller

 • Arbetsmiljökartläggning samt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

 • Alkohol- och drogtestning

 • Olika typer av intyg

 • Vaccinationer

 • Samtals- och krisstöd/krishantering

 • Rehabkoordinering

 • Ledarskap och organisationsutveckling

Till toppen