Priser Privat Vård

Som privat läkar- och distriktssköterskemottagning är vi inte anslutna till Regionen Sörmlands ersättningssystem. Detta innebär att vi inte har några subventionerade priser och du bekostar själv de tjänster du bokar hos oss.

 

Prislista Privatperson 2020

Privatvård (momsbefriad)

Hälsokontroll livsstil: 1100kr

Hälsokontroll utökad: 2400kr

Blodtryckskontroll/kort rådgivning/egen injektion 10min dsk: 200kr

Distriktssköterskebesök mottagning/påbörjad 30 min: 550kr

Distriktssköterska hembesök/påbörjad 30 min: 550kr

Tillkommer hembesök milkostnad per km (fr. Storgatan 14 i Strängnäs): 20kr

För provtagning tillkommer pris/prov enl. kostnad Unilab

 

Intyg och friskvård (priserna är inkl. 25% moms)

Körkortsintyg avseende neuropsykiatri:

ADHD, ADD, asperger el. liknande: 2500kr

Högre behörighet; buss, lastbil eller taxi: 1000kr

Körkortsintyg för droger och alkohol: Kontakt för prisuppgift

Adoption (inkl. provtagning HIV): 2500kr

Dykcertifikat    (inkl. lungröntgen): 2500kr

Läkarintyg/friskintyg vid exempelvis tecknade av försäkring: 1000kr

Intyg för sjöfolk: Kontakt för prisuppgift

Timkostnad för läkare vid omfattande intyg: 2200kr

Provtagning alkohol per tillfälle: 850kr

Provtagning drogtest per tillfälle: 1050kr

Provtagning alkohol och droger samma tillfälle: 1600kr

Observera att för uteblivet besök, som inte avbokats senast 24 timmar i förväg, debiterar vi för den bokade tiden, dock lägst 300 kr.