Till dig som är privatperson

När du besöker oss för din bokade tid till vår mottagning på Storgatan 14 ber vi dig vänligen att följa folkälsomyndighetens råd gällande

  • Håll avstånd
  • Hosta och nys i armveck
  • Om du är sjuk, stanna hemma och kontakta oss för en ny tidsbokning.

På vår mottagning har vi under Drop-in tider kö system. Vi ber dig som kund att endast vistas max 2 personer i väntrummet. Vistas redan 2 personer i väntrummet ber vi dig att vänta utanför mottagningen.

Till dig som företagare

Vi kan nu som företagshälsovård hjälpa våra kundföretag med testning för ANTIKROPPAR mot Covid -19. Provet mäter kroppens immunologiska svar på infektion genom att påvisa antikroppar som bildats mot viruset efter genomgången infektion.

Provet som är ett blodprov tas enbart på helt friska individer och svarstiden är ca 1 vecka.

Antikroppar visas vanligen 1-4 veckor efter symtomdebut. Har man endast haft milda symtom på virusinfektion kan det vara så att man inte påvisar några antikroppar i blodet.

Det är sannolikt att genomgången covid-19 infektion ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid.

Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen, varför man ska fortsätta följa folkhälsomyndighetens råd ang smittspridning.

Resultat som visar antikroppssvar hos medarbetare kan underlätta vid planering och resurssättning på arbetsplatsen, inte minst i samhällsviktig verksamhet.

För frågor vänligen kontakta:

Liselott Ek, verksamhetsansvarig, tel: 0152-44 00 20, liselott@milkrun.se

Frågor och svar om COVID-19