Företagshälsovårdstjänster

Milkrun Care AB arbetar på flera olika nivåer:

Hälsofrämjande: Stöd och råd för en hälsofrämjande arbetsplats, för att hålla era medarbetare friska.

Förebyggande: För att undvika sjukdomar och skador i arbetslivet medverkar vi exempelvis genom råd och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bidrar också med expert kunskap i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Rehabiliterande: Medverkar övergripande i rehab- och sjukskrivningsfrågor för att hjälpa den anställde så tidigt som möjligt att återgå i arbetet.

 

Våra tjänster:

Medicinska kontroller (lagstadgade)

Läkar- och företagssköterskebesök

Arbetsförmågebedöming

Hälsokontroller

Arbetsmiljökartläggning samt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Alkohol- och drogtestning

Olika typer av intyg

Vaccinationer

Samtals- och krisstöd/krishantering

Rehabkoordinering

Grupp och organisationsutveckling

 

Hör gärna av er så berättar vi mer!

Kontakta angående företagshälsovård: 

Liselott Ek, Verksamhetsansvarig

Telefon: 0152-44 00 20

Mail: liselott@milkrun.se