Företagshälsovård

Företagshälsovård handlar om att förebygga ohälsa samt att upptäcka arbetsmiljörisker.
Milkrun Care AB har lång erfarenhet av företagshälsovård för små och medelstora företag.
Vi vet att det är mer ekonomiskt att arbeta förebyggande än att åtgärda redan uppkomna problem.

Du träffar oss på vår mottagning i Strängnäs eller ute hos er på företaget. Mycket av företagshälsovårdsarbetet kan vi hjälpa er med på plats ute på ert företag.

Ert företag kan få hjälp med bl.a. dessa företagshälsovårds tjänster:

  • Ergonomi
  • Utbildning
  • Samtals stöd
  • Krishjälp
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Hälsokontroller av olika slag
  • Vaccinationer

Vi skräddarsyr avtal för företagshälsovård som passar just ert företag.
Välkommen och höra av er så kan vi berätta mer om våra tjänster!

Gör din hälsodeklaration här!