Hälsokontroller

Hos oss kan du som privatperson få hjälp att kolla upp din hälsa!
Vi har två typer av hälsokontroller

Hälsokontroll livsstil:

I hälsokontrollen ingår: vikt, midjemått, BMI, puls, blodtryck, samt blodprovstagning: Blodvärde, blodsocker, blodfetter samt urinprov och hälsosamtal med sjuksköterska.

Pris: 1100kr

Hälsokontroll utökad:

I hälsokontrollen ingår: Vikt, midjemått, BMI, puls, blodtryck, PEF mätning (basalt lungfunktions test), EKG samt blod provtagning: blodstatus, njur- och levervärden, blodfetter, blodsocker, ämnesomsättning (kvinnor över 45år) samt prostata prov (män över 50 år) samt urinprov. Hälsokontrollen genomförs vid två inbokade besök. Vid första besöket träffar du en sjuksköterska och får lämna prover, samt ta EKG och göra lungfunktionstest. Det andra besöket bokas in ca 2 veckor efter första besöket och vid detta besök genomförs återkoppling av provsvar samt medicinsk undersökning av läkare.

Pris: 2400kr