“Nu samverkar vi med Balanze och Lifecare!  Av hos kan du få hjälp i dina val mot en bättre hälsa. Varmt välkommen till Storgatan den nya friskvårdsgatan i Strängnäs!”

Hälsa är ett ord som pekar på ett vitt begrepp. Ordets betydelse handlar ursprungligen

om att önska lycka och välgång. D

et passar helt rätt i vår samverkan. Vi kan hjälpa dig

att fylla detta med något lite mer konkret.

Vi får allt sämre kondition, psykisk och fysisk hälsa samt ökad övervikt. En betydande

faktor till detta är att vår närmaste omgivning förändrats. Det är lättare att undvika spontan

fysisk aktivitet och allt lättare att konsumera sämre mat med högt energiinnehåll.

 

För att skapa hälsa behöver vi rörelse, bra mat, vila, återhämtning och glädje i livet.

Mot bakgrund av detta har BalanZe, Milkrun Care och Lifecare skapat en samverkan för att

öka tillgängligheten till hälsosammare val för dig. Med hjälp av oss kan du lättare välja

träning, bättre mat, återhämtning, smärtfri rörelseglädje och möjligheten att kontrollera din

nuvarande hälsostatus samt följa upp den.

 

Av oss kan du få hjälp i dina val mot en bättre hälsa!

 

Som kund hos oss på Milkrun Care har du möjligheten att ta del av fördelaktiga priser hos

våra två samarbetspartners Lifecare och Balanze.